Průvodce Vážkou

Tak, jako samotná historie užívání tabáku je i ruční balení spjato s kolonizátory Ameriky. Proto se zde používá mnoho anglických, španělských a francouzských výrazů. Některé z cizích pojmů, stejně jako tradiční názvy používané u Vážky, zde uvádíme:
Tento z angličtiny přejatý pojem se používá pro označení lístku, který upozorňuje na to, že v knížečce zbývá několik posledních lístků.
Toto označení se používá pro plnění dutinek tabákem.
„Roll you own“ je mezinárodní pojem označující ruční balení.
U filtrů hraje důležitou roli průměr a délka filtru. Délka filtru určuje kvalitu filtrace, zatímco průměr udává intenzitu cigarety a pochopitelně také ovlivňuje spotřebované množství tabáku.
Na papírcích Vážka je použito lepidlo Tobacoll. Jedná se o lepidlo na přírodní bázi, které neovlivňuje chuť.
Moderní strojní výroba garantuje, že v každé knížečce najdete 50 lístků papírků Vážka.
Papírky Vážka koupíte vždy pouze ve variantě Short, tedy o délce 69 mm a šířce 37 mm tak, aby plně vyhovoval milovníkům dobrého tabáku.
Papírky Vážka mají tradiční povrchovou úpravou „vergé“, což jsou linky, které jsou do papíru vtlačovány pod vysokým tlakem při výrobě na papírenském stroji.
Jako jedna z hlavních vlastností balicích papírků je uváděna hodnota plošné hmotnosti, také označovaná jako hmotnost papíru.
Na základě zvolené technologie lze dosáhnout specifických vlastností hoření balicího papírku.
Označením knížečka, v angličtině booklet, máme na mysli jedno balení cigaretových papírků.