Hmotnost papíru

Jako jedna z hlavních vlastností balicích papírků je uváděna hodnota plošné hmotnosti, také označovaná jako hmotnost papíru.

V anglickém jazyce se používá zkratka gsm z anglického “gram per square meter“.
V České republice jsou nejoblíbenější papírky o hmotnosti 21 gsm, což je hodnota Vážky Standard. V některých zemích se můžeme také setkat s papírky o hmotnosti 16, 14 i 12 gsm.