Roll Your Own - RYO

„Roll you own“ je mezinárodní pojem označující ruční balení.

V překladu znamená - ubal si sám. Nespornou výhodou „roll your own“ je možnost volby oblíbeného tabáku, typu papírku a požadovaného průměru filtru.