Vlastnosti hoření

Na základě zvolené technologie lze dosáhnout specifických vlastností hoření balicího papírku.

Papírky Vážka jsou rychle hořící papírky a jsou tím vhodné ke kombinaci s tabákem.