Vážka je můj rituál

Rituály patří k životu, jsou jeho každodenní součástí. Rituál Vážka je chvílí pro soustředění, relaxaci, odpočinek.

Už latinský původ slova rituál (ritualis=obřadný) dodává tomuto výrazu atmosféru spojenou s obřadem nebo ceremoniálem, s chováním, založeným na tradičních pravidlech nebo spojené s určitou symbolikou.

V obecné rovině jde tedy o událost spojenou s udržováním zvyklostí a nejrůznějšími procesními formalitami. V osobní rovině se však dostáváme do mnohem intimnější oblasti.

Osobní rituál je vlastní, naprosto jedinečný výběr oblíbeného jednání, které zpravidla v určitých intervalech opakujeme. Může jít o každodenní rituál, díky němuž se můžeme koncentrovat, zklidnit, nebo naopak aktivizovat, rituál, se kterým můžeme relaxovat a být sami se sebou

Rituály jsou dobré. 

Vážka může být váš rituál.